דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

יעד אסטרטגי 2 – הורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור

יוקר המחיה הוא מונח המתייחס לעלות הממוצעת לצריכה של משקי הבית באזור נתון, הנדרשת לשם שמירה על רמת חיים מסוימת. ככזה, הוא מייצג את שווי כוח הקניה במדינות (או בערים) מסוימות, דבר אשר ממצב אותו כבעל השפעה קרדינלית על רמת ואיכות החיים של האזרחים בישראל. 

בהשוואה בין-לאומית, יוקר המחיה בישראל הוא גבוה, גם ביחס למדינות ה-OECD[31]. משבר הדיור בישראל בשנים האחרונות, הנגרם ממחסור בהיצע דירות ומהמדיניות המוניטרית הוביל לעלייה משמעותית במחירי הדיור והשכירות ביחס למשכורת הממוצעת במשק, דבר אשר מהווה עול משמעותי על יוקר המחייה של אזרחי ישראל[32]. מלבד זאת, התחרות הנמוכה בשוק הפיננסים בישראל בתחומים כמו בנקאות, ביטוח ואשראי הובילה לעלות גבוהה לשירותים פיננסים, ולעמלות ניכרות. יוקר מחיה גבוה משפיע בעיקר על מעמד הביניים ועל השכבות החלשות בחברה, שכן שיעור גדול יותר מהכנסתם מוקדשת להוצאות ההכרחיות לשמירה על רמת חיים בסיסית. על כן, למחיר סל המוצרים השפעה משמעותית ביותר על איכות חייהם, ושיפור ההתמודדות מול יוקר המחיה טומן בחובו פוטנציאל לתרום לצמצום הפערים בישראל.

אל מול זאת, טכנולוגיה בכלל, ודיגיטציה בפרט, הינן בעלות פוטנציאל משמעותי לסיוע בהורדת יוקר המחיה עבור אזרחי ישראל. באפשרותן להקל במיוחד על מעמד הביניים והשכבות החלשות. ראשית, באמצעות כלים דיגיטליים, לחתור לייעל, לפשט ולקצר את שרשרת הערך לייצור דיור בישראל, דבר אשר יגדיל את היצע הדירות. ניתן לחשוף את קהל הצרכנים בישראל למגוון כלים היכולים לסייע להם להתנהל בצורה פיננסית אחראית יותר, להשוות מחירים ולפקח על הוצאותיהם. מעבר לכך, העידן הדיגיטלי מאפשר להגביר את התחרות ולהוזיל באופן אקטיבי את עלותם של מוצרים רבים ומגוונים, כמו את עלות אספקתם. בהתחשב בכך, הרי שהמהפכה הדיגיטלית מכילה הזדמנות פז להורדת יוקר המחיה, ובתוך כך לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בישראל.

הורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור באמצעים דיגיטליים תעשה תוך התייחסות לארבעה תחומי עיסוק מרכזיים:

  • קידום תהליכי דיגיטציה בתחום הדיור והנדל"ן
  • פיתוח תחום הפיננסים בעידן הדיגיטלי
  • קידום מעבר למוצרים דיגיטליים המביאים לחיסכון כלכלי
  • עידוד צרכנות נבונה באמצעים דיגיטליים

 

 

טאבו דיגיטל 
(בשיתוף משרד המשפטים)

אגף רישום והסדר מקרקעין פועל על הפיכת שירותיו השונים למקוונים ודיגיטליים, למשל: רישום או ביטול הערת אזהרה , הפקת נסח טאבו והפקה של מסמכי בית משותף. הרחבת השירותים הניתנים באופן מקוון תאפשר לקצר את זמני ההמתנה ואת משך הטיפול, מפשטת את הליך הרישום, מפחיתה את היקף הבירוקרטיה בנושא הנדל"ן והדיור בישראל.
הפיילוט הושק וזכה להצלחה, וכעת מתרחב לאיזורים ושירותים נוספים 

 

ספרים דיגיטליים 
(בשיתוף משרד החינוך)

מערך הספרים הדיגיטליים כולל מאות ספרי לימוד שהותאמו או נוצרו לצרכים פדגוגיים בעידן הדיגיטלי. 
הספרים, במגוון מקצועות הלימוד ולכל שכבות הגיל, נגישים להזמנה על-ידי בתי הספר שבתכנית התקשוב הלאומית, חלק ניכר מהם בחינם. כך ניתן לחסוך למשפחות בישראל הוצאה משמעותית על ספרי לימוד כל שנה, ולהוריד את יוקר המחיה למשפחות.

 

 

 

 

סימנייה