דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

שיפור הרווחה באמצעים דיגיטליים

שירותי הרווחה אחראים לאיתור, מניעה, טיפול, הגנה ושיקום אוכלוסיות הזקוקות לעזרתן, ולכן הינם בעלי השפעה עצומה על החיים במדינה. 

מערכת הרווחה בישראל מתמודדת עם מספר בעיות, המשתקפות בין היתר בשיעור עוני ואי-שוויון גבוהים, לצד הוצאה ממשלתית על רווחה נמוכה בהשוואה למדינות ה-OECD[78]. בנוסף, תהליכים דמוגרפיים וקושי בפיקוח והטמעת מדיניות מהווים אתגרים נוספים. מתוקף כך נובעת החשיבות של הטמעת אמצעים דיגיטליים, היכולים לספק כלים להתמודדות עם קשיים אלו ולמעשה לקדם את המערכת כולה.

במטרה לקדם את הרווחה הדיגיטלית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יחד עם המטה, פעל לבניית תכנית דיגיטלית אסטרטגית. היוזמות אשר יקודמו במסגרת התכנית ירכזו את המאמצים דרך ארבעה עולמות תוכן:

  • קידום רווחה בשירות עצמי במטרה להנגיש את המידע לאזרח, להגביר את השימוש, להרחיב את מעגל המשתמשים ולהוריד את העומס מהמערכת כך שתוכל להתמקד במקומות בהם היא נחוצה ביותר
  • יצירת שירות מרחוק במטרה לבטל חסמי מרחק ולצמצם פערים חברתיים וגיאוגרפיים
  • הטמעת כלים דיגיטליים למטפל אשר יאפשרו פעולה יעילה ושירות מותאם אישית ואיכותי
  • ייעול ופיתוח תהליכי ניהול עבור מנהלים בדרגים שונים במטרה ליצור יכולת להתוות מדיניות, לפקח על הפעילות בשטח, לבצע מדידה והערכה ולסנכרן בין הגורמים השונים

לצד אלו יינקטו יוזמות בתחומים רוחביים הכרחיים לתהליכי הדיגיטציה, כגון אוריינות דיגיטלית ותשתיות.

רווחה מרחוק
(בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)

במסגרת הפרויקט, יוטמעו כלים טכנולוגיים למתן שירותי רווחה מרחוק לאוכלוסיות במיקוד. למשל, הטמעת כלים להתחברות מרחוק למרכזי יום לאנשים בגיל הזקנה תאפשר להם לקבל שירותי רווחה טובים יותר ולהשאר מחוברים לקהילה תומכת.
כלים אלו יסייעו ללקוחות שירותי הרווחה לקבל שירותים איכותיים ונגישים, לבטל חסמי מרחק ותנועה ובכך, לצמצם פערים חברתיים וגיאוגרפיים. 

חזרה

שיפור שירותים ומוצרים ציבוריים נוספים באמצעים דיגיטליים

שיפור המוצרים הציבוריים אינו מסתכם בחינוך, בריאות ורווחה, והפוטנציאל קיים גם בתחומים אחרים שהממשלה פועלת בהם. השימוש בכלים דיגיטליים יעזור להתאים כל תחום לסביבה הדינמית של ימינו ובכך לשפר את איכותו ולהנגישו. 

יוזמות בתחומים כגון אלו יקודמו בשלבים מאוחרים יותר, בהתאם לצרכים נוספים שיעלו בעתיד וליעדים החדשים שיגזרו בעקבותיהם. 

סימנייה