דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

חלק ג' - תפיסת ההפעלה של מיזם ישראל דיגיטלית

על הוועדה הוטל להתוות את המדיניות הלאומית ולאשר את התכנית הדיגיטלית הרב-שנתית ותכניות עבודה שנתיות הנגזרות ממנה[79]. בנוסף, החליטה הממשלה על הקמת ועדת שרים, שתפקידה קידום המיזם הלאומי ומעקב אחר התקדמותו[80].

 

על גיבוש התכנית הדיגיטלית הלאומית, אמון המשרד לשוויון חברתי באמצעות המטה, בשיתוף רשות התקשוב הממשלתי, משרדי הממשלה וגורמים רלוונטיים. התכנית הדיגיטלית הלאומית מתווה את פעילות השותפים למיזם הלאומי, אך נועדה גם להוות מצפן דיגיטלי לכלל הממשלה בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית. התכנית מהווה מסגרת לפעולת הממשלה ביישום המיזם הלאומי ועל המשרדים ויחידות הסמך השותפים למיזם לפעול למימושה, בין אם באמצעות תכניות העבודה של משרדיהם ובין אם באמצעות גיבוש תכניות דיגיטליות משרדיות ייעודיות בסיוע מטה. תפקידי המטה, כפי שהוגדרו על-ידי הממשלה, כוללים גם את ריכוז עבודת המטה המקצועית של ועדת ההיגוי הבין-משרדית, ליווי יישום המיזם הלאומי במשרדי הממשלה השונים תוך יצירת שיתופי פעולה ביניהם, פיתוח תהליכים דיגיטליים בין-משרדיים ולהוביל את יישומם יצירת שיתופי פעולה עם המגזר העסקי בארץ ובעולם והובלת שיח בין-מגזרי קבוע בין משרדי הממשלה, המגזר העסקי והשלישי[81]. המטה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם רשות התקשוב הממשלתי, האמונה על חיזוק יכולות הממשלה בתחום טכנולוגיות המידע, תוך שהיא משמשת כמרכז ידע וייעוץ בתחום התקשוב לממשלה ופועלת לקדם חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם. הרשות מעמידה טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות הממשלתי לציבור, הפחתת הנטל הבירוקרטי וקידום מדיניות ממשל פתוח[82].

מתוקף תפקידו, ממלא המטה חלק בגיבושן ויישומן של יוזמות רבות המקודמות במסגרת המיזם הלאומי, בין אם כגורם המוביל מהלכים רוחביים ובין-משרדיים מורכבים, ובין אם כגורם מתאם, מתכלל ומייעץ למשרדי הממשלה בקידום תחומי הליבה של המדיניות הדיגיטלית הלאומית שתחת אחריותם. זאת, יחד עם שותפים רבים בישראל ובעולם, מהמגזר הממשלתי, המוניציפלי, הפרטי, האקדמי, השלישי והציבור הרחב.

ארגז הכלים של מטה ישראל דיגיטלית

לצורך מימוש תפקידו וקידום יישומה של המדיניות הדיגיטלית הלאומית, משתמש המטה בארגז כלים נרחב: 

 

 

סימנייה