דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

מטרת העל 3 - ממשל חכם וידידותי

החיים כיום מכילים נקודות ממשק רבות בין המדינה לאזרח, כאשר האינטראקציה קיימת לאורך כל מעגל החיים. כיוון שכך, למדינה ולרשויות המקומיות השפעה מכרעת על רמת החיים ואיכות החיים של אזרחיה, דרך אספקת המוצרים הציבוריים ושיפור הממשק בין מוסדותיה לבין האזרחים הנעזרים בהם. 

מתוך הכרה בפוטנציאל זה, במסגרת המיזם הלאומי הוצבה מטרה: לפעול לשיפור המוצרים הציבוריים תוך קידום ממשק מתקדם, זמין ונוח לאזרח מול המשרדים הממשלתיים וצמצום הבירוקרטיה הכרוכה בממשק זה. רתימת "המהפכה הדיגיטלית" יכולה לסייע בקידום ממשל חכם וידידותי – כך למשל, הכנסת כלים דיגיטליים לתחומי החינוך, הבריאות והרווחה תשפר את איכותם ותקדם את התאמתם לצרכים והעדפות המשתנים בעידן הדיגיטלי של זמננו; הפיכת שירותים ממשלתיים למקוונים וממוקדים לפי תפיסת הצרכן תעזור לשיפור השירות לאזרחים ותאפשר הנגשת שירותי הממשלה והשלטון המקומי לחלקים גדולים יותר של האוכלוסייה ובפרט למגזרי אוכלוסייה חלשים יותר; ואילו פיתוח אפשרויות לביצוע הליכים מול הרשויות באופן מקוון והנגשת מידע עסקי תוריד את נטל הבירוקרטיה ותהפוך את עשיית העסקים בישראל לקלה יותר[62].

שימוש בכלים דיגיטליים לטובת ייעול תהליכים במגזר הציבורי מאפשר להפחית את נטל הבירוקרטיה הקיים כיום, ליצור מקורות חסכון תקציבי משמעותיים ולהפוך את תהליכי קבלת ההחלטות למבוססי מידע. לצורך כך, חשוב לבצע תהליך רוחבי לגיוס ופיתוח הון אנושי איכותי בקרב המגזר הציבורי.

לבסוף, השימוש באמצעים דיגיטליים יאפשר כינון "ממשל פתוח" – שיסייע בהעצמת שיתוף האזרחים בעבודת הממשלה, וכך יסייע בחיזוק הדמוקרטיה. המאמץ לקידום "ממשל פתוח" מובל על-ידי רשות התקשוב הממשלתי, הפועלת לקידום קשר ישיר בין הממשלה לאזרחים ולהגברת יכולתם של האזרחים להשפיע. שילוב הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות יחזק את תחושות המחויבות, השייכות והחיבור של האזרחים למדיניות הממשלתית. במדינות מובילות בולטות, מהלכים כאלו נמצאו כמעלים בצורה משמעותית את שביעות הרצון של האזרחים מהמגזר הציבורי וכיוון שכך, הם נמצאים בלב תכניות דיגיטציה אסטרטגיות של מדינות רבות[63].

התכנית האסטרטגית של ממשלת ישראל בתחום ה-e-Government גובשה בידי רשות התקשוב הממשלתי. התכנית שמה דגש על קידום תחום ה"דיגיטלי תחילה" במגזר הציבורי, מתן שירות איכותי לאזרחים, מעבר ל"ממשל פתוח", הטמעת תפיסת "המידע כנכס" במגזר הציבורי וחיזוק המשילות. לצד זאת, מתווה התכנית מספר אפיקים התומכים בהגשמת המדיניות הממשלתית, ביניהם הרחבת השירותים המשותפים בין משרדי הממשלה, חיזוק הגנת הסייבר וטיפוח מנהיגות ומצוינות דיגיטלית[64].

מצב הדיגיטציה של הממשל בישראל – עיכוב דיגיטלי לצד מאמצים לשינוי
בהשוואה בין-לאומית, מצבה של ישראל בתחום הממשל הדיגיטלי אינו מספק. אמנם ישנם כ-400 שירותים דיגיטליים המונגשים לציבור מקצה לקצה, אך ישנו מקום רב להרחבת היצע השירותים הממשלתיים המקוונים ולהגברת השימוש בהם בקרב הציבור, לצד האצת קצב אימוץ הכלים הדיגיטליים בתוך המשרדים הממשלתיים והמשך הפעילות להתרת הסבכים הבירוקרטיים.

לאור זאת, בשנים האחרונות נעשים צעדים לקידום ממשל חכם וידידותי יותר. כחלק מהמיזם הלאומי, רשות התקשוב הממשלתי פועלת להנגיש שירותים ממשלתיים באמצעות מעבר לאתר Gov.il החדש המאגד את שירותי הממשלה באתר אחוד. בנוסף, נעשים מאמצים על מנת לעבור לאיגום משאבים ממשלתי ושיפור התשתיות הטכנולוגיות בהם נעשה שימוש בממשלה (למשל על-ידי מעבר לענן ממשלתי אחוד). כמו כן, כל משרדי הממשלה מחויבים כיום להעמיד לרשות האזרח ערוץ תקשורת מקוון כחלופה לפקס[65].

 

האמצעים לקידום ממשל חכם וידידותי
על מנת לקדם ממשל חכם וידידותי, יקודמו במסגרת המיזם הלאומי שלושה יעדים:

1. הנגשת הממשלה והשלטון המקומי
אימוץ המהפכה הדיגיטלית לטובת יצירת ממשק יעיל, נגיש וידיותי בין האזרח למשרדי הממשלה והשלטון המקומי במטרה להפחית את הנטל הביורוקרטי על האזרחים והעסקים בישראל, ולטובת הגברת שיתופם בתהליכי קבלת הההחלטות בממשלה. 

2. ממשל חדשני ואפקטיבי
ניצול טכנולוגיות המידע והתקשורת לטובת ייעול ושיפור תהליכי העבודה הפנימיים בתוך הממשלה. זאת, לצד שימת דגש מיוחד על פיתוח והתאמת ההון האנושי במגזר הציבורי לעידן הדיגיטלי. 

3. שיפור השירותים והמוצרים הציבוריים
שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים לטובת שיפור החינוך, הבריאות, הרווחה והשירותים ומוצרים ציבוריים נוספים. תיעול המהפכה הדיגיטלית ליעד זה יבטי כי אזרחי ישראל יעמדו מול סט הזדמנויות רחב וישפר את רשת הביטחון החברתית והכלכלית, כך יעלה את רמת החיים במדינה. 

 

סימנייה