דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

יעד אסטרטגי 1 – הנגשת הממשלה והשלטון המקומי

שירותים ממשלתיים ומוניציפאליים יעילים ואיכותיים לאזרחים ולעסקים וממשל פתוח וזמין מהווים לא רק גורמים מאפשרים לצמיחה ולשיפור איכות החיים אלא גם עוזרים לבסס ולחזק את הדמוקרטיה בישראל. השירותים המוצעים לציבור והתקשורת שלו עם נבחריו משפיעים על חיי היום יום של התושבים, על היכולת לעשות עסקים ועל מידת המעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות.

לכן, לרתימת המהפכה הדיגיטלית יכולת ליצור שינוי משמעותי לטובה בתחומים אלו מאחר והישגיה הולכים עמם יד ביד – זרימה חופשית של מידע (בכפוף למגבלות הדין בנוגע לסוגי מידע רגישים כפי שפורט לעיל), פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, התמקדות בחוויית המשתמש, מרחב מקוון המאפשר יכולות תקשורת משופרות ועוד. השירותים המקוונים אף מייצרים חסכון עצום בעלויות המגזר הציבורי – הממשלה הבריטית מצאה כי עלותם של שירותים מקוונים במשרדי הממשלה נמוכה פי 20 מעלותם של שירותים טלפוניים ופי 50 מעלות שירותים הניתנים פנים אל פנים.

לאור זאת, המהלכים להנגשת הממשלה ולצמצום הבירוקרטיה ייעשו תוך התייחסות לחמישה תחומי עיסוק מרכזיים:

  • שיפור השירות הממשלתי לאזרח וצמצום הבירוקרטיה
  • דיגיטציה של השלטון המקומי
  • קידום תחום "הערים החכמות"
  • ממשל פתוח
  • הקלה על עשיית עסקים (Doing Business)

 

 

> אתר Gov.il 
(בהובלת רשות התקשוב)

במסגרת המיזם הלאומי, ובשיתוף עם משרדי הממשלה, העלתה רשות התקשוב הממשלתי לאוויר בשנת 2015 את אתר Gov.il האחוד החדש, תוך שימוש בקוד הפתוח של האתר הבריטי Gov.uk. האתר הוקם במטרה להנגיש לציבור את כלל המידע והשירותים הממשלתיים בצורה מקוונת, פשוטה ומהירה, מנקודת מבטו של מקבל השירות.
המידע מכלל משרדי הממשלה מוצג באמצעות ממשק אחד, חדשני ונגיש אשר הותאם למכשירים ניידים והשירותים הנפוצים בו נכתבו מחדש בהתאם לצביון האתר.

15 משרדים ורשויות הצטרפו לאתר החדש

 

 

> הצטרפות לשותפות הבין-לאומית לממשל פתוח 
(בהובלת רשות התקשוב)

השותפות נוסדה בשנת 2011 וחברות בה כיום מעל 70 מדינות וארגוני חברה אזרחית ומטרתה לקדם את ארבעת עקרונות הממשל הפתוח: שקיפות ודיווחיות, שיתוף הציבור ויישום טכנולוגיות חדשניות. רשות התקשוב הממשלתי מובילה את עבודת המטה הממשלתית בתחום זה, מתכללת את תכניות הפעולה בהשתתפות יחידות ממשלתיות נוספות (היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, האגף לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה וכנסת ישראל) ומובילה את הקשר אל מול השותפות הבין-לאומיות. 

ישראל הצטרפה לשותפות בשנת 2012
הוגשו 2 תכניות פעולה

 

 

 

סימנייה