דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

יעד אסטרטגי 3 – מיצוי זכויות

שוויון חברתי אינו תלוי רק בעצם קיומן והגדרתן של זכויות חברתיות וכלכליות, אלא גם במימושן והענקתן בפועל לכלל הזכאים להן[36]. חוסר-מיצוי זכויות חברתיות או פגיעה בהן, הן תופעות המונעות נגישות שווה למשאבים חברתיים וכיוון שכך תורמות להרחבת פערים בחברה הישראלית.

אזרחים רבים, ובמיוחד אלו המשתייכים לקבוצות מוחלשות, פעמים רבות כלל אינם מודעים לזכויות להן הם זכאים, או שהם נתקלים בקשיים במימושן בפועל, בשל חסמים בירוקרטים. בין החסמים הללו ניתן למצוא את ריבוי הגופים המספקים את השירותים, הצורך להופיע באופן פיזי בפני ועדות, התמודדות עם טפסים קשים להבנה ומילויים (בעוד שאלו לעיתים אינם בשפת האם של הזכאי), זאת לצד חסמים נוספים היוצרים תסכול וחוסר אמון במערכת ובמתן זכויות[37]. לא פעם, אזרחים נתקלים בצורך לתיאום והעברת מידע בנוגע לזכאותם בין מספר גדול של רשויות, דבר אשר יוצר עול בירוקרטי על הזכאים ופוגע בפוטנציאל מימוש הזכויות. ואכן, לפי הערכות של המוסד לביטוח לאומי, השווי הכספי של הזכויות שאינן ממוצות עולה על מיליארד ש"ח[38].

אל מול זאת, המהפכה הדיגיטלית טומנת בחובה הזדמנות משמעותית להגברת מיצוי הזכויות: ראשית, ניתן לרתום כלים דיגיטליים להנגשה מאוחדת ופשוטה של מידע אודות כלל הזכויות לציבור, ושנית, ניתן להשתמש בכלים טכנולוגיים על מנת לצמצם את הבירוקרטיה סביב מימוש הזכויות, להגביר את שיתוף הפעולה הבין-משרדי ולשפר את השירות לאזרח באופן שיגביר את מיצוי הזכויות בפועל. בנוסף, אמצעים דיגיטליים עשויים לאפשר יישום מיטבי של זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמו למשל פיתוח בתים חכמים לסיוע במגורים עצמאיים בקהילה.

לפיכך, הגברת מיצוי זכויות באמצעים דיגיטליים תעשה תוך התייחסות לשני תחומי עיסוק מרכזיים:

  • הנגשת מידע על זכויות באמצעיים דיגיטליים
  • ייעול תהליכי מימוש זכויות באמצעיים דיגיטליים
 

"כל הבריאות" – פורטל זכויות בנוגע לבריאות 
(בהובלת משרד הבריאות)

משרד הבריאות הקים פורטל אשר מאגד מידע אודות זכויות החולים, זכאות לשירותים רפואיים, עלותם ואופן מימוש קבלת השירות הרפואי. 
בנוסף, האתר מאפשר לבצע השוואת זכאויות ועלויות לשירותי בריאות בין קופות החולים והביטוחים משלימים של הקופות. באמצעות הנגשת המידע על זכויות רפואיות לציבור, ניתן להגביר את מימוש הזכויות ולצמצם פערים בנגישות לבריאות איכותית.

 

"מחלקה ראשונה" – תביעת נכות מקוונת 
(בהובלת המוסד לביטוח לאומי)

המוסד לביטוח לאומי השיק בשנת 2015 שירות חדש, במסגרתו פונים למאושפזים בבתי חולים לבדיקת זכאות לקצבאות נכות באמצעות בית החולים, ומעבירים את התביעה לביטוח לאומי באופן מקוון.
השירות מאפשר להפחית את הביורוקרטיה למבוטחים הנמצאים בבתי חולים, לחסוך מהם את הגשת התביעה ואיסוף המסמכים הרפואיים.

הפיילוט הושק בשני בתי חולים:

  • שיבא- תל השומר
  • סורוקה 
 

 

סימנייה