דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

יעד אסטרטגי 1 – קירוב הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

בישראל קיימים פערים חברתיים שמביאים לחוסר-שוויון באפשרויות הנגישות לשירותים ומוצרים ציבוריים דוגמת בריאות, חינוך ורווחה. 

כחלק מהמיזם הלאומי, יבוצע ריכוז מאמץ מיוחד להקטנת החסמים הללו. בתוך כך, קירוב הפריפריה הגיאוגרפית יקודם באמצעות הנגשת שירותים ומוצרים ציבוריים ופיתוח הזדמנויות תעסוקה באזורים מוגדרים – דרך שימוש בכלים הדיגיטליים המודרניים שמאפשרים זאת. לצד זאת, קירוב הפריפריה החברתית ייעשה באמצעות פיתוח מיומנויות דיגיטציה רלוונטיות ומתוך מטרה לצמצם את הפער הדיגיטלי.

קירוב הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל ייעשה תוך התייחסות לשלושה תחומי עיסוק מרכזיים:

  • שיפור האוריינות הדיגיטלית בקרב אוכלוסיות מוחלשות
  • הנגשת שירותים ומוצרים ציבוריים איכותיים מרחוק באמצעים דיגיטליים
  • פיתוח התעסוקה והעסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית 
   
 

> המחוז הדיגיטלי הראשון 
(בשיתוף משרד הפנים
(NetGev –

בשיתוף משרד הפנים ובמסגרת העבודה המשותפת לקידום דיגיטציה בשלטון המקומי, מתוכננת הקמת מסגרת שיתוף פעולה ייחודית בין הממשלה, 12 רשויות מקומיות יהודיות וערביות והמגזר הפרטי, במסגרתה יהפוך הנגב המזרחי לאזור מוביל במתן שירותים דיגיטליים בתחומי הבריאות, החינוך והיזמות. הפרויקט ההיסטורי מהווה חלק מהמאמץ הממשלתי למנף את טכנולוגיות ה-ICT לשיפור השירותים בפריפריה, צמצום הפערים בינה לבין המרכז ויצירת הזדמנויות תעסוקה חדשות ואיכותיות. בשלב הבא, יורחב הפרויקט לאזור הגליל.

 

קהילות שיקום דיגיטליות 
(בהובלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)

הפיילוט, פעיל בארבע קהילות שיקום ברחבי הארץ. במסגרת הפעילות, עוברים המשתתפים קורס אוריינות דיגיטלית, המאפשר לחברי הקהילות המשתתפות להעשיר את חייהם החברתיים, לפתח עצמאות בגישה לשירותים ברשת ולשפר את איכות חייהם. מטרת הפרויקט לחזק את הקשר בין מטפלים למטופלים עם מוגבלות, ולהרחיב את המענה הניתן להם על-ידי מערכת הרווחה באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים.

 
 

סימנייה