דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

מטרת העל 1 - צמצום פערים

בעולם המודרני ישנה מגמת התרחבות של רמות אי-השוויון הכלכלי והפערים החברתיים. כך, ה-OECD מצא כי הפער בין העשירים ועניים במרבית המדינות החברות בארגון נמצא ברמתו הגבוהה ביותר ב-30 השנים האחרונות[23]

סימנייה