דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

יעד אסטרטגי 1 – קירוב הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

בישראל קיימים פערים חברתיים שמביאים לחוסר-שוויון באפשרויות הנגישות לשירותים ומוצרים ציבוריים דוגמת בריאות, חינוך ורווחה. 

סימנייה