דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

יעד אסטרטגי 1 – הנגשת הממשלה והשלטון המקומי

שירותים ממשלתיים ומוניציפאליים יעילים ואיכותיים לאזרחים ולעסקים וממשל פתוח וזמין מהווים לא רק גורמים מאפשרים לצמיחה ולשיפור איכות החיים אלא גם עוזרים לבסס ולחזק את הדמוקרטיה בישראל. השירותים המוצעים לציבור והתקשורת שלו עם נבחריו משפיעים על חיי היום יום של התושבים, על היכולת לעשות עסקים ועל מידת המעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות.

סימנייה