דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

יעד אסטרטגי 3 – שיפור המוצרים הציבוריים

כאמור, לאיכות המוצרים הציבוריים השפעה מהותית על רמת החיים של האזרחים בישראל. מוצרים כמו בריאות, רווחה, חינוך ואחרים מעצבים את סביבת החיים של כולנו, כך שעליהם להיות מותאמים לעידן הדיגיטלי.

סימנייה