דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חלק ג' - תפיסת ההפעלה של מיזם ישראל דיגיטלית

על הוועדה הוטל להתוות את המדיניות הלאומית ולאשר את התכנית הדיגיטלית הרב-שנתית ותכניות עבודה שנתיות הנגזרות ממנה[79]. בנוסף, החליטה הממשלה על הקמת ועדת שרים, שתפקידה קידום המיזם הלאומי ומעקב אחר התקדמותו[80].

 

סימנייה