דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חלק ב' - התוכנית הדיגיטלית הלאומית

התכנית הדיגיטלית הלאומית מבטאת את המדיניות הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים 2017-2022. על מנת להשיג את מטרות העל של המיזם הלאומי, הוגדרו שלושה יעדים אסטרטגיים לכל אחת מהמטרות, המציגים את התחומים בעלי פוטנציאל ההשפעה המרבי, בהם תתמקד פעילות הממשלה במסגרת המיזם הלאומי.

סימנייה