דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

יעד אסטרטגי 2 – הורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור

יוקר המחיה הוא מונח המתייחס לעלות הממוצעת לצריכה של משקי הבית באזור נתון, הנדרשת לשם שמירה על רמת חיים מסוימת. ככזה, הוא מייצג את שווי כוח הקניה במדינות (או בערים) מסוימות, דבר אשר ממצב אותו כבעל השפעה קרדינלית על רמת ואיכות החיים של האזרחים בישראל. 

סימנייה