דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

הנגשת מידע על זכויות באמצעים דיגיטליים

כיום, המידע אודות זכויות מבוזר בין ספקים וגופים רבים, אינו נגיש בצורה נוחה ולעיתים אף אינו מעודכן. ישנן יוזמות נקודתיות של גופים ומשרדים שונים להנגשת מידע אודות זכויות, אך הן אינן מקיפות את כלל המידע ואינן מונגשות באופן מיטבי, לרבות באופן המותאם לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות.

על הממשלה להנגיש מידע על זכויות באופן פשוט וזמין כדי להבטיח את מימושן בצורה שוויונית[39]. בהתחשב בכך, הרי שבאמצעות הדיגיטציה ניתן להגביר באופן משמעותי את הנגישות של כלל האוכלוסייה, בפרט אוכלוסיית הזכאים, למידע על הזכויות ועל הדרכים למימושן.

מנוע זכויות לאומי – דגש על זכויות אזרחים ותיקים 
(בשיתוף אגף האזרחים הוותיקים במשרד לשוויון ח
ברתי, המוסד לביטוח לאומי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רשות התקשוב הממשלתי ורשויות נוספות)

המטה מקדם פרויקט להקמת מנוע זכויות לאומי להנגשת מידע אודות זכויות והטבות המוענקות לאזרחים. הפרויקט יתמקד תחילה באוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתוך הבנה כי אוכלוסייה זו מתקשה בבירור ומיצוי זכויותיהם. מנוע הזכויות יכלול אתר אינטרנטי בו יוכלו אזרחים ותיקים, בני משפחותיהם ואנשי מקצוע המסייעים להם, לאחר מילוי שאלון בסיסי, לקבל מידע מותאם אישית על זכויות להן האזרח הוותיק עשוי להיות זכאי וכיצד ניתן לממשן. המידע אודות הזכויות ירוכז מכלל משרדי הממשלה המעניקים זכויות והטבות לאזרחים הוותיקים ויוצג בצורה ברורה, פשוטה, דיגיטלית ומותאמת לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

ייעול תהליכי מימוש זכויות באמצעים דיגיטליים

כיום, הדרך למימוש זכויות כוללת במרבית המקרים הליך בירוקרטי מורכב, המערב מספר גדול של גופים ורשויות ודורש להשקיע משאבים וזמן רב[40].

אוכלוסיות מוחלשות, אשר זכאיות לזכויות רבות, הן האוכלוסיות המתקשות יותר במימוש זכויותיהן בפועל – כאמור בשל קשיים בירוקרטים, פערי ידע ושפה, ריבוי טפסים וועדות הדורשות נוכחות פיזית ועוד. לאור זאת, ניתן לרתום את המהפכה הדיגיטלית לביצוע מהפכה משמעותית במימוש זכויות – הסרת חסמים בירוקרטיים וקידום תהליכים דיגיטליים רוחביים אשר יאפשרו לשפר באופן ניכר את השירות לאזרח ויגבירו את מימוש הזכויות של כלל האוכלוסייה, והאוכלוסיות המוחלשות בפרט.

מימוש זכויות – אנשים עם מוגבלות תחילה 
(בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד התחבורה, נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, רשות התקשוב הממשלתי ורשויות נוספות)

המטה מקדם פרויקט בין-משרדי לשיפור וייעול תהליכי מימוש הזכויות להם זכאים אנשים עם מוגבלויות תוך שילוב אמצעים דיגיטליים בתהליך. במטרה להגביר את מימוש הזכויות של אנשים עם מוגבלויות הפרויקט המתוכנן יאפשר לבצע את תהליך מימוש הזכויות בצורה מקוונת, יעילה ונוחה. הפרויקט יבוצע בשיתוף מלא של אנשים עם מוגבלות, לשם מימוש העיקרון "שום דבר עלינו בלעדינו" (Nothing about us without us). 

המטה פועל על מנת ליצור פתרון דיגיטלי, רוחבי ומקיף, אשר ייעל את תהליכי מימוש הזכויות, יצמצם את הכפילות ובזבוז המשאבים, יקצר את זמן עיבוד הבקשה ובסופו של דבר יגביר את מימוש הזכויות בישראל. לא פעם מימוש זכויות מערב עבודת יחידות ממשלתיות שונות (ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד השיכון וכו') על כן יש צורך באינטגרציה של מידע על מנת ליצור פתרון רוחבי ויעיל. לשם כך, יש צורך ביצירת שיתוף פעולה בין משרדי ומאמץ מרוכז בתחום, אשר ישפר וייעל את התהליך, ויקטין את החיכוך בין האזרח והמשרדים השונים בתהליך מימוש הזכויות. בניית תהליך מימוש הזכויות החדש יעשה מתוך ראיית "האזרח במרכז" באופן שיאפשר לאזרח לדווח על שינוי במצבו פעם אחת, והמידע יועבר לכלל הגופים הרלוונטיים אשר יעדכנו את זכאויותיו וזכויותיו בהתאם.

השלב הראשוני בייעול התהליכים כולל שיפור של הליך המימוש הקיים המתבצע על-ידי הגשת תביעה, והפיכתו למקוון ויעיל כך שהזכאי יוכל למלא את התביעה בעצמו, בעזרת משפחתו או אנשי מקצוע ייעודיים, ולתבוע את זכויותיו באופן מיידי ומסודר, תוך צמצום זמני המתנה בסניפים, המתנה למכתבים ומשלוחים מרובים של השלמות פרטים הנמשכים שבועות ואף חודשים. השלב המתקדם, הוא מימוש זכויות על-ידי תהליכים אוטומטיים/חצי אוטומטיים – שינוי עומק בתהליכי מימוש זכויות בין-משרדיים והפיכתם למקוונים, בו הזכאי מקבל את הזכויות המגיעות לו בלא צורך להגיש תביעה כלל, אלא הממשלה היא פרואקטיבית בווידוא מימוש הזכויות המגיעות לאזרח.

בנוסף, מעבר למתן שירותים בנוגע לזכויות באופן מקוון, וייעול הליכי מימוש זכויות יאפשר להפנות משאבים לטיפול במקרים מורכבים, ולתת שירות פרונטלי טוב יותר לאלו שאינם בעלי יכולות להשתמש בכלים מקוונים.

סימנייה