דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

מטרת העל 2 - צמיחה כלכלית מואצת

צמיחה כלכלית היא היעד הכלכלי המרכזי העומד בפני קובעי מדיניות בימינו. צמיחה מאפשרת "להגדיל את העוגה הכלכלית" ובכך להעלות את רמת החיים, ליצור הזדמנויות תעסוקה מאתגרות ואיכותיות ולשפר את תועלתם של כלל האזרחים במדינה. 

סימנייה