דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

ממשל פתוח

עם התפתחות הטכנולוגיה והתפתחות המהפכה הדיגיטלית, קיימת הזדמנות ייחודית הנובעת מהפלטפורמה המעולה שיוצרת הרשת ליצירת תקשורת בין מספר רב של גורמים ולהגברת השקיפות והנגישות.

התשתית לדמוקרטיה חדשנית ניצבת על עקרונות רעיון הממשל הפתוח – שקיפות ודיווחיות, שיתוף הציבור, אחריותיות ושילוב טכנולוגיות חדשניות בממשק בין הממשל לאזרחיו.

Data.gov.il (בהובלת רשות התקשוב הממשלתי)

אתר זה, המציג מידע ממשלתי אמין ומוסמך לשימוש הציבור הרחב, הינו גרסה מחודשת לאתר המקורי אשר הוקם בעקבות החלטת ועדת שרים משנת 2010. המידע מנגיש מאגרי מידע ממשלתיים בפורטל מוצג בקוד פתוח, בטכנולוגיה המובילה בתחום, המאפשרת למשתמשים בו יד חופשית לפיתוח יישומים ומערכות (API).

עקרונות אלו מקודמים, בין היתר, באמצעות השותפות הבין-לאומית לממשל פתוח, יוזמה המובלת על-ידי ממשלות וארגונים חברתיים אזרחיים בלמעלה מ-70 מדינות, ביניהן ישראל, אשר הצטרפה אליה ב-2012[67].

הערכים בבסיס עקרון הממשל הפתוח הולכים יד ביד עם הישגי המהפכה הדיגיטלית – זרימה חופשית של מידע ושיתופו (בכפוף למגבלות הדין בנוגע לסוגי מידע רגישים), צמצום חסמי מרחק, זמן ושפה ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות. בנוסף, אימוץ עקרון הממשל הפתוח מייצר הזדמנויות לקידום תחום חדשנות מבוססת מידע (Data Driven Innovation) המתייחס לממשלה כספקית מידע, ולקדם הנגשה לציבור של מאגרי מידע ממשלתיים בעלי תועלות כלכליות חברתיות. פתיחת מאגרי המידע הממשלתיים הופכת את המידע העצום הנאסף בידי הממשלה לנכס כלכלי, על בסיסו ניתן לפתח שירותים חדשניים המביאים ערך לאזרח ולמשק[68]. כך למשל, בשנת 2012 פתח משרד התחבורה לציבור את מאגר המידע בנושא תחבורה ציבורית, המכיל את כל לוחות הזמנים והמסלולים של מפעילי התחבורה הציבורית ואוסף נתוני נסיעה מאוטובוסים, ועד מהרה הושקו שלל יישומים המתבססים על הנתונים בו ומספקים לנוסעי התחבורה הציבורית מידע איכותי ועדכני על זמני הנסיעה.

בהתאם להחלטות הממשלה על קידום מדיניות ממשל פתוח[69], והחלטת הממשלה על אימוץ מדיניות הנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור, פועלת רשות התקשוב הממשלתי לקדם יוזמות העומדות בקנה אחד עם עקרונות השותפות הבין-לאומית. כך, יורחב השימוש באמצעים דיגיטליים במטרה להגביר את השקיפות הממשלתית לאזרח, משרדי הממשלה יפעלו להנגיש מאגרי המידע הממשלתיים לציבור[70], יקודמו יוזמות להגדלת מעורבות הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות. בנוסף, מגובשת מדיניות קוד פתוח ממשלתית ע"י רשות התקשוב בתיאום עם אגף החשב הכללי ובשיתוף משרדי הממשלה. כמו כן, הממשלה תפעל לפתיחת תשתיות הכרחיות להצלחת מהלכים אלו כגון זירות לחשיפת מידע ממשלתי עדכני ואמין ופלטפורמות לשיתוף ציבור.

הקלה בעשיית עסקים (Doing Business)

למידת הקושי שבעשיית עסקים השפעה רחבה על התמריץ להקמת עסק וניהולו ועל היכולת למשוך עסקים זרים לארץ, ובכך היא קשורה ישירות לתעסוקה, לפריון ולצמיחה. ישראל נמצאת במקום ה-52 מתוך 190 במדד קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, לצד מדינות כמו מולדובה וטורקיה[71].

הממשלה פועלת כבר כיום לקידום התחום כפועל יוצא מהחלטת ממשלה בנושא עידוד עסקים חדשים[72] אשר מטרתה לסייע לעסקים חדשים לבסס פעילות בת קיימא, להגדיל את שיעורי השרידות שלהם ולהרחיב את התעסוקה. החלטה זו, לצד תכניות קודמות בנושא, פועלת לפישוט תהליכי פתיחת עסק, קידום רגולציה תומכת, הורדת נטל בירוקרטי וכן להפיכת ההתנהלות מול המגזר הציבורי ליעילה, מהירה ונוחה יותר. מהלכים אלו עולים בקנה אחד עם האפשרויות שהמהפכה הדיגיטלית מייצרת. כך, באמצעות כלים דיגיטליים ניתן, בין היתר, להאיץ את תהליכי פתיחת עסק, להפוך את הממשק מול המשרדים השונים לידידותי וזמין ולהנגיש מידע הדרוש לעסקים.

בימים אלו מפותח ממשק בין הממשלה למגזר העסקי (G2B) בהובלת רשות התקשוב הממשלתי, כאשר הפרוייקט הראשון שהושק הוא ממשק בין רשם המשכונות במשרד המשפטים לבנקים. מדובר ברשת המאפשרת קישור ייעודי מאובטח בין משרדי הממשלה לבין המגזר העסקי (בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות וכד'), תוך שימוש בסטנדרטים מקובלים ע"י כל הגורמים המעורבים בכפוף לרגולציה ומאפשרת להקים שירותים שונים.

מידת הקושי בפתיחת וניהול עסק במדד ה-Doing Business של הבנק העולמי, נגזרת מגורמים רבים הנוגעים לתשלום מסים, מסחר בין-לאומי, אכיפת חוזים ויחס לחדלות פירעון, ומהווים את הבסיס למדד[73]. המהלכים, אשר יינקטו בעתיד במסגרת המיזם הלאומי, יתמקדו בקידום תחומים אלו במטרה לנסות ולהקל על עשיית העסקים, למשל באמצעות הפיכת הליכי רישום עסק או תשלום מיסים למקוונים.

רישוי עסקים דיגיטלי 
(בשיתוף משרד הפנים, משרד ראש הממשלה והמשרדים המעורבים בתהליך הרישוי) 
 

רישוי עסק הוא לעיתים תהליך ביורוקרטי ארוך, מורכב ויקר המערב גורמים רבים. על מנת לשפר את התהליך, המטה מוביל אפיון ותכנון של מערכת מקוונת אשר תחבר בין כלל הגורמים המעורבים בתהליך הרישוי ותאפשר לבעלי העסקים להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי ולדעת בכל שלב מה סטטוס הטיפול בבקשתם.

סימנייה