דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

פרק 2 – שותפים למיזם ישראל דיגיטלית

בכדי להביא להגשמה מיטבית של חזון ומטרות המיזם הלאומי, נעזר המטה בשותפים ממשרדים, גופים ומגזרים שונים:

השותף המרכזי של המטה בהוצאה לפועל של המיזם הלאומי הוא רשות התקשוב הממשלתי. לצידה, מתייחס מעגל השותפים המרכזי לצוותי היישום האמונים על העבודה על תחומי הליבה במשרדי הממשלה השונים והשלטון המקומי אשר מהווה שותף משמעותי ליישום התכנית ברשויות המקומיות השונות. במעגל הרחב יותר נמצאים גופים שונים במגזר הציבורי, אשר הינם חיוניים להתקדמות המיזם הלאומי והגשמתו, כל אחד בתחומו ובתחום אחריותו. במעגל השותפים הבא נמצאים גופים ואוכלוסיות אשר המטה פועל לרתום כשותפים לפרויקטים השונים במסגרת המיזם הלאומי. כך, ניתן לפתח Eco-system מתאים למיזם הלאומי באמצעות האקדמיה, גופי המחקר, המגזר הפרטי, השלישי ומלכ"רים. בנוסף, הציבור הוא שותף טבעי בהתקדמות המיזם הלאומי. כהמשך ישיר למדיניות ממשל פתוח ושיפור השירות, ישנה חשיבות קריטית לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות במיזם הלאומי, בעיצוב הצעדים השונים ובמתן משוב. לבסוף, שיתוף פעולה עם גופים מקבילים בין-לאומיים יסייע ללמוד מהידע והניסיון של מדינות מובילות ולהאיץ את התקדמות המיזם הלאומי. דוגמא לשיתוף פעולה כזה ניתן לראות בהצטרפות ישראל לפורום המדינות הדיגיטליות המתקדמות (D5) אשר במסגרתו הסתייעה הממשלה בתהליכי גיבוש מדיניות הזדהות בטוחה וחכמה.

פרק 3 – מדידת המיזם והמדד הדיגיטלי הלאומי

מדידה סדורה ועקבית אחר התקדמות המיזם הלאומי והתכנית הדיגיטלית הלאומית, היא גורם חשוב להצלחתם.

המדידה תשפר מהותית את הידע הקיים בממשלה סביב מצבם של הנושאים השונים בהם עוסק המיזם הלאומי, תאפשר לזהות בכל נקודת זמן את קצב התקדמותה של מדינת ישראל לעבר הגשמת חזון המיזם ויעדיה האסטרטגיים של התכנית הלאומית. המדידה אף תסייע בהכוונת צעדי מדיניות ממשלתיים לאיזורים הקריטיים ביותר.

לשם כך, המטה בוחן את הקמת המדד הדיגיטלי הלאומי, בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי. מדד זה יאפשר לשקף את מצבה של מדינת ישראל בתחום, לזהות פערים ולבחון את האפקטיביות של המדיניות הממשלתית שתינקט וייצור תמונת מצב רחבה ומקיפה של מצב הדיגיטציה במדינת ישראל.

בכדי לעקוב אחר התקדמות התכנית הדיגיטלית הלאומית, יוגדרו מדדים למטרות העל של המיזם הלאומי. מעקב שוטף אחר המדדים והכוונת צעדי מדיניות בהתאם להם, יאפשרו להגשים את היעדים האסטרטגיים ולאמוד את היוזמות השונות שיוצאו לפועל במסגרת התכנית. בראייתנו, שיפור משולב בכלל המדדים הנ"ל יביא להשגת היעדים האסטרטגיים, וכפועל יוצא מכך – להגשמת מטרות העל של התכנית. בנוסף, השיפור במדדים השונים שייכללו במדד הלאומי הדיגיטלי יאפשרו למדינת ישראל לשפר את דירוגה במדדים הבין-לאומיים השונים, ויתמכו בעיצוב והתווית המדיניות הממשלתית המיטבית להגשמת חזונו של המיזם הלאומי. מלבד זאת, המדדים השונים ירוכזו לכדי מדד מספרי מרוכז אשר יאפשר למדוד את התקדמות ישראל בתחום הדיגיטלי לאורך השנים.

המדד הדיגיטלי הלאומי נמצא כיום בשלבי תכנון בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגורמים נוספים מהמגזר הציבורי והפרטי. יש לציין, כי מאחר ועולם המדידה הדיגיטלית מתפתח ומשתכלל באופן תדיר, תיערך לאורך תקופת יישום התכנית הדיגיטלית הלאומית בחינה מתמשכת של תחום המדידה ובמידה ויימצאו מדדים המשקפים באופן מדויק יותר את התקדמות המיזם הלאומי, הם ישולבו במדד הדיגיטלי הלאומי.

סימנייה